Dr hab. n. med. Michał Ciebiera prof. CMKP

Dr hab. n. med. Michał Ciebiera prof. CMKP

Tytuł:

Doktor habilitowany nauk medycznych


Dzień i Godziny przyjęć:

Informacja do uzyskania w rejestracji


Języki:

polski, angielski

Umów się na wizytę

Dziedzina:

Położnictwo i ginekologia


Usługi medyczne:

Konsultacja położnicza – 330 zł
Konsultacja ginekologiczna – 330 zł
Konsultacja ginekologiczna + USG doraźne – 400 zł
Konsultacja ginekologiczna + USG ginekologiczne – 480 zł
Konsultacja położnicza + USG ciąży – 480 zł
Konsultacja położnicza + USG I, II lub III trymestru – 520 zł

Doświadczenie:

Specjalista położnictwa i ginekologii
Doktor habilitowany nauk medycznych
Profesor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Miejsce zatrudnienia:

II Klinika Położnictwa i Ginekologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego oraz Oddział Ginekologiczno-Położniczy Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego Popiełuszki SPZOZ przy ul. Cegłowskiej 80 w Warszawie. Jest to ośrodek ginekologiczno-położniczy o III stopniu referencyjności. Ośrodek ten zajmuje się skomplikowanymi przypadkami z zakresu położnictwa, perinatologii, ginekologii i diagnostyki obrazowej.

W grudniu 2019 roku został mu nadany przez Radę Naukową CMKP stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego oraz osiągnięcia naukowego pt. „Badanie patofizjologii mięśniaka gładkokomórkowego macicy ze szczególnym uwzględnieniem ścieżek biologicznych zależnych od transformującego czynnika wzrostu beta i czynnika martwicy nowotworu alfa i wynikające z tego możliwości terapeutyczne”.

W lutym 2017 otrzymał stopień doktora nauk medycznych z wyróżnieniem na podstawie pracy doktorskiej: „Ocena korelacji pomiędzy stężeniem witaminy D3 i transformującego czynnika wzrostu beta 3 w surowicy krwi a ryzykiem wystąpienia mięśniaków macicy w wybranych populacjach kobiet”.

Jako wykładowca akademicki wcześniej w I-szej, a obecnie w II Klinice Położnictwa i Ginekologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie prowadzi kursy dla lekarzy w trakcie specjalizacji, a także zajmuję się pracą naukową. Opublikował liczne prace w cenionych czasopismach krajowych i zagranicznych.

Za główny punkt zainteresowań obrał diagnostykę i leczenie mięśniaków macicy. W swojej pracy naukowej prowadzi badania dotyczące patofizjologii i wpływu różnych czynników na powstawanie i wzrastanie tych guzów.

Odbył staż (observership) z zakresu perinatologii i zaawansowanej diagnostyki obrazowej płodu oraz diagnostyki inwazyjnej i terapii płodu w nowoczesnym The Fetal Medicine Research Institute w Londynie. Stażem kierował ekspert w dziedzinie perinatologii – Prof. Kypros Nicolaides.

Zajmuje się ultrasonografią w położnictwie, ginekologii, diagnostyce prenatalnej, ultrasonografią 3D/4D płodu oraz 3D ginekologicznym w celu wykrywania wad macicy.

Należy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Ultrasonografii w Położnictwie i Ginekologii (International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynaecology – ISUOG) oraz Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Człowieka i Embriologii (European Society of Human Reproduction and Embryology – ESHRE).

W 2016 roku otrzymał międzynarodowy certyfikat International Ovarian Tumour Analysis – IOTA poświadczający umiejętności w diagnostyce guzów jajnika i narządu rodnego. Jest również członkiem stowarzyszenia IOTA.

Posiada wszystkie specjalistyczne certyfikaty Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego poświadczające umiejętności w USG:

– Certyfikat Oceny Serca Płodu
– Certyfikat Badań Prenatalnych
– Certyfikat Badań Dopplerowskich

oraz

– Certyfikat Londyńskiej Fundacji Medycyny Płodowej (Fetal Medicine Foundation – FMF) do wykonywania badań prenatalnych w I trymestrze ciąży oraz kalkulacji ryzyka wad genetycznych płodu (test PAPPA), posiada również certyfikat FMF do wykonywania badania 18-23 tygodnia (USG „połówkowego”) posiada aktualny audyt FMF.
– Certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego w zakresie położnictwa, ginekologii i diagnostyki prenatalnej.
– Certyfikat umiejętności Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

W leczeniu stosuje małoinwazyjne techniki operacyjne w ginekologii – histeroskopie i laparoskopie operacyjne i diagnostyczne. Wykonuje pełne spektrum operacji ginekologicznych oraz cięcia cesarskie.

Posługuje się biegle językiem angielskim w mowie i piśmie.

Obszar zainteresowań medycznych:

Badania prenatalne Mięśniaki macicy USG ginekologiczne i ciążowe Prowadzenie ciąży Ginekologia Kwalifikowanie do operacji Endokrynologia ginekologiczna Diagnostyka i leczenie niepłodności


Świadczenia medyczne:

antykoncepcja (hormonalna, po stosunku, wkładki)badania bakteriologicznebadania z zakresu pęcherza nadreaktywnegobadanie niedrożności jajowodów, Sono-HSGbolesne miesiączkowaniecholestaza w ciążychoroby ginekologicznechoroby szyjki macicycięcia cesarskiecukrzyca ciążowacytologiadiagnostyka HPVdiagnostyka i leszczenie niepłodnościdiagnostyka torbieli jajnikówdiagnostyka USG w ciąży (I, II, III trymestru)diagnostyka USG w zakresie narządu rodnegodiagnostyka wad macicy 3Ddrobne zabiegi ginekologiczne (abrazje, wycinki)endometriozahisteroskopia diagnostycznahisteroskopia operacyjnainfekcje dróg rodnychlaparoskopialeczenie nietrzymania moczu, korekta statyki narządu rodnegoleczenie stanów zapalnych narządu rodnego, nadżerek, kłykcinmenopauzamięśniaki macicymonitoring cyklu miesiączkowegonadciśnienie tętnicze w ciążyokresowe kontrole ginekologiczneoperacje ginekologiczne przezbrzuszneoperacje niepłodnościoweoperacje pochwowe w tym statyki narządu rodnegoopieka przed i poporodowapatologia ciążypolipy błony śluzowej macicyporadnictwo antykoncepcyjne,poradnictwo prekoncepcyjneporody naturalneprofilaktyką i diagnostyką onkologicznąprowadzenie ciąży fizjologicznej i powikłanejrozpoznawanie wczesnej ciąży, diagnostyka i leczenie ciąży pozamacicznejstany zapalne i grzybice pochwytorbiele jajnikówuroginekologiaUSG płodu 3D/4DUSG wczesnej ciążyusuwanie drobnych zmian z okolicy sromuzaburzenia miesiączkowaniazagrażający poród przedwczesnyzespół napięcia przedmiesiączkowegozespół policystycznych jajników (PCO)

22 688 72 83 info@wppg.pl Jak dojechać?