ZESPÓŁ SPECJALIZUJĄCY SIĘ W PROWADZENIU CIĄŻY

Prowadzenie ciąży fizjologicznej

Prowadzeniem ciąży nazywa się całokształt opieki sprawowanej nad kobietą w okresie koncepcyjnym, ciąży, porodu i połogu, której celem jest zapewnienie dobrostanu zarówno matki, jak i dziecka. Składają się na nią świadczenia profilaktycznie i działania w zakresie promocji zdrowia, jak i badania diagnostyczne i konsultacje medyczne – zarówno te wykonywane standardowo u wszystkich ciężarnych, jak i dodatkowe, wynikające ze wskazań u danej pacjentki.

Pierwszą wizytę, w przypadku ciąży planowanej, warto zaplanować jeszcze przed podjęciem prób zajścia w ciążę. Ginekolog-położnik odpowie na pytania związane z czekającą ciążą, zleci odpowiednią suplementację, między innymi preparatami kwasu foliowego, przeanalizuje obecny stan zdrowia i w razie potrzeby zleci konieczne konsultacje specjalistyczne.

Po zajściu w ciążę wskazane są regularne wizyty u lekarza w celu monitorowania rozwoju płodu oraz stanu zdrowia matki. W tym okresie powinno się wykonać, wedle zaleceń Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, minimalnie trzy badania USG, a także, zgodnie z obowiązującym obecnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej, szereg badań u kobiety ciężarnej, między innymi: morfologię i grupę krwi, pomiary ciśnienia tętniczego, test obciążenia glukozą, badanie w kierunku przeciwciał odpornościowym, badania w kierunku chorób zakaźnych i wiele innych. Wskazania do wykonania dodatkowych badań ustala lekarz prowadzący ciąże w zależności od sytuacji klinicznej pacjentki.

Ginekolog-położnik doradza także w zakresie miejsca i rodzaju rozwiązania oraz tłumaczy i odpowiada na pytania kobiety ciężarnej dotyczące przebiegu porodu i dostępnych możliwości, kontroluje przebieg okresu połogu i pomaga pacjentce w zakresie dalszego planowania rodziny.

Prowadzenie ciąży patologicznej

Ciążą wysokiego ryzyka nazywamy ciążę, w której istnieją czynniki ryzyka związane z możliwością jej niekorzystnego zakończenia. Do tej grupy należą między innymi ciąże u matek poniżej 15. oraz powyżej 40. roku życia, z obciążonym wywiadem położniczym (np. poród martwego niemowlęcia czy poród przedwczesny w wywiadzie), a także ciąże u kobiet obciążonych innymi chorobami. Tu szczególną uwagę zwraca się na choroby takie jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, niewydolności narządowe, jednak wpływ na ciąże może mieć wiele schorzeń obejmujących różne układy. Ciążami wysokiego ryzyka są także ciąże mnogie, z łożyskiem przodującym czy z płodem obciążonym wadami wrodzonymi czy genetycznymi.

Ważnym aspektem jest jak najwcześniejsza identyfikacja ciężarnych z grup wysokiego ryzyka wystąpienia powikłań ciąży. Podstawową kwestią jest zebranie dokładnego wywiadu i wykonanie wszystkich zalecanych w ciąży badań, które dobrane są tak, aby móc wyodrębnić z populacji wszystkich kobiet ciężarnych, kobiety z grup podwyższonego ryzyka, które będą wymagać szczególnie czujnej opieki. Ze względu na to, że okoliczności zdrowotne u każdej z pacjentek są różne, lekarz prowadzący ustala indywidualny plan opieki i ewentualnego leczenia.

22 688 72 83 info@wppg.pl Jak dojechać?